'Wij hebben de meest gestelde vragen hier voor u op een rij'

Menu

Veel gestelde vragen en links

foto website 23

Op deze pagina zullen we een aantal van de meest gestelde vragen beantwoorden. Daarnaast kunt u via de links onderaan de pagina  meer informatie krijgen over het door u gewenste onderwerp wat onze werkzaamheden aangaat. Uiteraard kunt u ons ook bellen of een mail sturen.

Wat is een budget coach?
Het beroep is voortgekomen uit de schuldhulpverlening. Een budget coach werkt als zelfstandig ondernemer, in loondienst of als vrijwilliger. De budget coach treedt op als (tijdelijke) steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt een budgetplan dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de cliënt hoe een goede thuis administratie wordt opgezet.

Wat is budgetbeheer?
Onder budget beheer wordt in Nederland in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Budget beheer wordt vaak uitgebreid met budget coaching.

Wat is de WSNP?
Men kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wanneer de schuldenlast van een privé persoon te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. Om in aanmerking hiervoor te kunnen komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Allereerst zal een minnelijke sanering moeten zijn mislukt, dit loopt via de gemeente en daarna zal de gemeente en aanvraag WSNP kunnen gaan doen bij de rechtbank in uw provincie. Het traject loopt via uw gemeente. De invulling van het traject is per gemeente anders.

Ik ben niet tevreden over mijn bewindvoerder.
Als u niet tevreden bent over de werkzaamheden van uw bewindvoerder kunt u met de bewindvoerder een gesprek aanvragen. Meestal kunnen er dan afspraken gemaakt worden of kunnen uw vragen beantwoord worden. Blijft u ontevreden over uw bewindvoerder dan kunt hierover een klacht indienen bij de rechtbank in uw regio of bij de branchevereniging waar de bewindvoerder lid van is. Ook kunt u de rechtbank verzoeken om een andere bewindvoerder aan te wijzen.

foto website 5Wat is een leefgeld en beheerrekening?
Als u budgetbeheer of Bewindvoering heeft  Dan komt uw inkomen niet meer op uw eigen rekening binnen. Een bewindvoerder zal 2 nieuwe rekeningen openen. De eerste heet een beheer rekening. Hier komen alle inkomsten op binnen.

Alleen de bewindvoerder kan hier aan komen maar zal hier nooit een bankpas voor hebben. Daarnaast wordt er een leefgeldrekening geopend. Hier krijgt alleen u een bankpas van. Op deze rekening worden de leefgelden en eventuele andere bedragen door de bewindvoerder op gestort zodat u daar gebruik van kunt maken.


Wie betaalt de bewindvoerder of budgetcoach?

U bent zelf verantwoordelijk voor de betalingen van uw budgetbeheer, bewindvoerder of budget coach. Echter, voor bewindvoering geldt dat als uw inkomen te laag is, hier bijzondere bijstand voor kan worden aangevraagd bij uw gemeente. In sommige gevallen kan ook voor budget coaching  bijzondere bijstand worden verstrekt door de gemeente. Uw gemeente kan hier een antwoord op geven.

Met wie werken jullie samen?
Wij vinden het heel belangrijk om onze klanten van de juiste adviezen te voorzien. Daarvoor werken wij met een groot aantal organisaties samen. Onze samenwerking behelst ook (startende) ZZP’ers en kleine bedrijven die wij samen ondersteunen in de startfase of wanneer het even moeilijk gaat. Daarnaast  hebben wij goede  contacten bij onder andere Wonen Limburg en diverse gemeenten. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners.

Links:
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over een aantal onderwerpen die te maken hebben met belasting en toeslagen, bewindvoering, budgetbeheer, schulden of budget coaching.

Belastingen:
www.belastingdienst.nl

Schulden:
www.faillissementsdossier.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
www.schuld.startpagina.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden
www.wsnp.rvr.org/burger/index.cfm

Bewindvoering:
www.mijn.onview.nl
www.nbpb.nl

Mocht de link niet werken dan kunt u hem kopiëren en plakken in uw browser.

 'Stap voor stap ondersteunen en begeleiden wij u'

 

 

 

     wij leiden mensen op


Lid van:
 nbpb

logo klein
BChetruggesteuntje V.O.F.
Postbus 5081
5800 GB Venray

M 06-19642324
T 0478-585908
info@bchetruggesteuntje.nl