'Uw gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld'

Menu

Privacy

Bewindvoering en budget coaching kantoor BChetruggesteuntje heeft geheimhoudingsplicht, wat inhoudt dat alle gegevens die u aan onze medewerkers verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden.
BChetruggesteuntje staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer M.1529034. Hierbij is vastgelegd welke gegevens BChetruggesteuntje mag uitwisselen met bevoegde instanties zoals de belastingdienst, gemeenten, UWV en dergelijke. Daarnaast mogen medewerkers van BChetruggesteuntje vanuit hun functie geen giften of erfenissen van cliënten aanvaarden of privé relaties onderhouden met cliënten binnen en buiten werktijd.


Wij zullen ook geen informatie verstrekken of opvragen zonder dat wij een, door u als klant of door een gevolmachtigde van u of aangewezen door de rechtbank, ondertekende, machtiging tot het verkrijgen of verstrekken van informatie hebben ontvangen. Daarnaast hebben wij de plicht en verantwoording om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen in een digitaal zowel als fysiek dossier en dat onbevoegden hier niet bij kunnen komen.

BChetruggesteuntje doet alles wat in zijn mogelijkheden ligt om uw gegevens te beveiligen en af te schermen.

 'Stap voor stap ondersteunen en begeleiden wij u'

 

 

 

     wij leiden mensen op


Lid van:
 nbpb

logo klein
BChetruggesteuntje V.O.F.
Postbus 5081
5800 GB Venray

M 06-19642324
T 0478-585908
info@bchetruggesteuntje.nl