'Stap voor stap ondersteunen en begeleiden wij u'

Menu

Wat doen we

BESCHERMINGSBEWIND:
Als u, uw partner, een familielid, of goede bekende, door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent om voor de eigen financiën te zorgen, kan een verzoek gedaan worden aan de rechtbank om een beschermingsbewind uit te spreken. De rechtbank zal dan een bewindvoerder aanwijzen die alle financiële zaken gaat regelen. 
Maar het aanvragen van een bewind is een enorme stap en kan veel emoties oproepen. BChetruggesteuntje kan u gedurende dit proces hierin stap voor stap ondersteunen en begeleiden en daarna ook de bewindvoering op zich nemen.

Wie komt er nog meer in aanmerking voor bewindvoering:
Naast de al genoemde groep mensen komen ook de onderstaande groepen in aanmerking voor bewindvoering bij BChetruggesteuntje.

(Dementerende) ouderen
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een psychische handicap (chronisch of eenmalig)
Mensen met een (niet aangeboren)hersenletsel
Mensen met schulden (problematische)

Ook voor testamentair bewind kunt u bij ons terecht


foto website 8Wat doet een bewindvoerder:
De verantwoordelijkheid van de bewindvoerder, deze wordt benoemd door de kantonrechter, is het bijhouden en verzorgen van de financiële administratie: alle vaste lasten en andere rekeningen betalen, al het papierwerk en aanvragen van kwijtschelding, huurtoeslag of andere toeslagen van de belasting dienst, uitkeringen aanvragen. Wij nemen contact op met de schuldeisers en brengen alle schulden in kaart. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u regelmatig uw leefgeld ontvangt.

Al uw huidige bank rekeningen worden door de bewindvoerder opgezegd evenals alle eventuele spaarrekeningen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw inkomen op de beheerrekening wordt gestort. Samen maken we een budgetplan waarin alle uitgaven en inkomsten komen te staan. Dan maken we ook een afspraak over de hoogte van het leefgeld en wanneer dit gestort wordt.

De schuldeisers zullen hun post naar ons kantoor gaan sturen. Als we dit in kaart hebben kijken we samen met u of het noodzakelijk is een sanering aan te vragen via de gemeente.

Wij beheren dus uw inkomen. Dit is een belangrijke en verantwoordelijke taak waarvan wij u altijd op de hoogte zullen houden. 
Het is en blijft namelijk wel uw geld.

Verantwoording:
Wij moeten, als bewindvoerder, verplicht tenminste 1 keer per jaar verslag  doen aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt de frequentie van rapporteren. In een beschikking wordt de bewindvoerder gemeld hoe vaak hij/ zij de Rekening en Verantwoording moet inleveren. Op deze R&V  staan alle betalingen en inkomsten vermeld van de hele periode.

Budgetbeheer en budget coaching:

foto website 6Wanneer u wel in staat bent om uw financiën zelf te beheren maar toch hierbij ondersteuning wilt hebben kunnen wij u via budget beheer of budget coaching ondersteunen. Hieronder valt:

-    Het op orde brengen van uw financiële administratie
-    Het geven van informatie over schulden en schuldeisers
-    Het geven van adviezen over omgaan met uw financiën
-    Het tijdelijk beheren van uw financiën

Dit pakket bieden wij aan voor zowel particulieren als kleine zelfstandigen. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via het antwoordformulier of telefonisch op een van de telefoonnummers die op onze adres pagina vermeld staan.

Hoe werken wij:
Wij stellen u als klant altijd in het middelpunt. Wij komen dan ook altijd bij u thuis voor afspraken en u hoeft dus nooit naar kantoor te komen. Dit begint al met de intake (kennismakingsgesprek). Tijdens dit gesprek kijken we hoe u er financieel voorstaat en wat uw vraag precies is. Aan het eind van deze intake wordt dan het formulier voor de aanvraag van bewindvoering, of bij andere diensten een contract, ingevuld en door u ondertekend. Daarnaast worden ook de andere formulieren die noodzakelijk zijn om ons werk te doen ondertekend.

Daarna gaan we uw financiën in kaart brengen en kijken we wat en of er schulden en achterstanden zijn. Deze brengen we in kaart en nemen dan contact met de schuldeisers op.

Ook gaan we kijken of u alle toeslagen krijgt waar u recht op heeft en of het de juiste bedragen zijn. Tot slot maken we een begroting die we met u gaan doornemen. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt zal dan ook een verder plan gemaakt gaan worden.

Mentorschap en curatorschap:
Voor mentorschap en curatorschap kunt u zich ook aanmelden bij ons kantoor.

Communicatie en contact:

Juist omdat wij u als klant heel belangrijk vinden willen wij goed contact met u blijven houden. Tussen door zullen we u bellen of mailen om te kijken hoe het gaat en of er nog vragen zijn. Natuurlijk zijn en blijven wij goed bereikbaar. 
Wij  reageren op binnen 24 uur, uitgezonderd in het weekend, de christelijke feestdagen en vakanties.

Afwezigheid:
Mochten wij voor een periode afwezig zijn dan zorgen wij altijd voor vervanging. Dit krijgt u van ons tijdig te horen. De vervanger zal u op dezelfde wijze te woord staan als dat wij dit doen. Juist omdat wij kwaliteit zo belangrijk vinden is ook dit voor u en ons heel belangrijk.

 'Stap voor stap ondersteunen en begeleiden wij u'

 

 

 

     wij leiden mensen op


Lid van:
 nbpb

logo klein
BChetruggesteuntje V.O.F.
Postbus 5081
5800 GB Venray

M 06-19642324
T 0478-585908
info@bchetruggesteuntje.nl