Privacy

BChetruggesteuntje heeft geheimhoudingsplicht, wat inhoudt dat alle gegevens die u aan onze medewerkers verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden.
BChetruggesteuntje staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer M.1529034. Hierbij is vastgelegd welke gegevens er mogen worden uitgewisseld met bevoegde instanties zoals de belastingdienst, gemeenten, UWV en dergelijke. Daarnaast mogen medewerkers van ons kantoor vanuit hun functie geen giften of erfenissen van cliënten aanvaarden of privé relaties onderhouden met cliënten binnen en buiten werktijd.

Wij zullen ook geen informatie verstrekken of opvragen zonder dat wij een, door u als klant of door een gevolmachtigde van u of aangewezen door de rechtbank, ondertekende, machtiging tot het verkrijgen of verstrekken van informatie hebben ontvangen. Daarnaast hebben wij de plicht en verantwoording om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen in een digitaal dossier en dat onbevoegden hier niet bij kunnen komen.

BChetruggesteuntje doet alles wat in de mogelijkheid ligt om uw gegevens te beveiligen en af te schermen.

Neem gerust contact met ons op

Dat kan via ons contactformulier of bel ons gerust tijdens onze openingstijden. Maandag tot en met donderdag van 9:30u tot 16:00u en op vrijdag van 9:30u tot 12:00u
Schuiven naar boven