FAQ en links

Op deze pagina zullen we een aantal van de meest gestelde vragen beantwoorden. Daarnaast kunt u via de links onderaan de pagina meer informatie krijgen over het door u gewenste onderwerp wat onze werkzaamheden aangaat.

Wilt u uw geldzaken beter regelen? Dan is budgetbeheer misschien iets voor u. Budgetbeheer betekent dat een instantie uw geld beheert. Dat kan vrijwillig of de gemeente kan het verplichten. Budgetbeheer is bedoeld om schulden te voorkomen. Of om ervoor te zorgen dat schulden niet groter worden.

Bij budgetbeheer komt uw inkomen binnen op een aparte rekening. Een instantie voor budgetbeheer beheert uw rekening. Bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank, de sociale dienst, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau.

U krijgt een afgesproken bedrag – per week of per maand – voor dagelijkse uitgaven.

De instantie voor budgetbeheer betaalt – een deel van – uw rekeningen. Bijvoorbeeld huur, gas, water, licht en verzekeringen. U maakt hierover afspraken in een budgetplan.

Men kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wanneer de schuldenlast van een privé persoon te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. Om in aanmerking hiervoor te kunnen komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Allereerst zal een minnelijke sanering moeten zijn mislukt, dit loopt via de gemeente en daarna zal de gemeente een aanvraag WSNP kunnen gaan doen bij de rechtbank in uw provincie. Het traject loopt via uw gemeente. De invulling van het traject is per gemeente anders.

Als u niet tevreden bent over de werkzaamheden van uw bewindvoerder kunt u met de bewindvoerder een gesprek aanvragen. Meestal kunnen er dan afspraken gemaakt worden of kunnen uw vragen beantwoord worden. Blijft u ontevreden over uw bewindvoerder dan kunt hierover een klacht indienen bij de rechtbank in uw regio.

Als u bewindvoering heeft dan komt uw inkomen niet meer op uw eigen rekening binnen. Een bewindvoerder zal 2 nieuwe rekeningen openen. De eerste heet een beheer rekening. Hier komen alle inkomsten op binnen.

Alleen de bewindvoerder kan hier aankomen maar zal hier nooit een bankpas voor hebben. Daarnaast wordt er een leefgeldrekening geopend. Hier krijgt alleen u een bankpas van. Op deze rekening worden de leefgelden en eventuele andere bedragen door de bewindvoerder gestort, zodat u daar gebruik van kunt maken.

U bent zelf verantwoordelijk voor deze betalingen. Echter, er geldt dat als uw inkomen te laag is, hier bijzondere bijstand voor kan worden aangevraagd bij uw gemeente. In sommige gevallen kan ook voor budget coaching  bijzondere bijstand worden verstrekt door de gemeente. Uw gemeente kan hier een antwoord op geven.

Neem gerust contact met ons op

Dat kan via ons contactformulier of bel ons gerust tijdens onze openingstijden. Maandag tot en met donderdag van 9:30u tot 16:00u en op vrijdag van 9:30u tot 12:00u
Schuiven naar boven